Μεταφράσεις


ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ <-> ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ <-> ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ <-> ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ <-> ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ <-> ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφράσετε τα κείμενά σας για οποιοδήποτε σκοπό ή εργασία το χρειάζεστε. Οι υπηρεσίες μετάφρασης περιλαμβάνουν διαμόρφωση κειμένου και παραγραφοποίηση.

1Τι είδους μεταφράσεις παρέχονται;

Το κέντρο μας αναλαμβάνει όλα τα είδη μεταφράσεων, σε οποιοδήποτε τομέα από Ελληνικά σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά καθώς επίσης και από τις προαναφερθείς γλώσσες στα Ελληνικά.
Νομικά, ιατρικά, εκπαιδευτικά κ.τ.λ. κείμενα καθώς επίσης και επαγγελματικά πάσης φύσης και πανεπιστημιακά / κολεγιακά.

2Πως μπορώ να ζητήσω μια μετάφραση και περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας μας ή τηλεφωνικά, δίνοντάς μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ενημερώνοντάς μας για το είδος της μετάφρασης που ενδιαφέρεστε να κάνετε, το μέγεθος του κειμένου και την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης.
Στη συνέχεια το κέντρο μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ζητήσει λεπτομέρειες και ίσως ένα δείγμα του κειμένου και στη συνέχεια να σας ενημερώσει για το κατά προσέγγιση κόστος και αν η ημερομηνία παράδοσης που ζητήσατε είναι εφικτή.
Αφού αποφασίσετε να μας αναθέσετε την εργασία, μας στέλνετε όλο το απαραίτητο υλικό που χρειάζεται μετάφραση, το ελέγχουμε και σας δίνουμε το ακριβές κόστος και ημερομηνία παράδοσης.

3Πότε και πως παραδίδονται τα μεταφρασμένα κείμενα;

Η εργασία που θα μας ανατεθεί στέλνεται στο κέντρο μας από εσάς μέσω e-mail, ή στην περίπτωση που είναι σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου. Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις ίσως υπάρξει κάποιος συνεργάτης μας να το παραλάβει από εσάς κατόπιν συνεννόησης.
Όταν η μετάφρασή σας είναι έτοιμη, σας παραδίδεται μέσω e-mail σε ηλεκτρονική μορφή.